คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นดูคำถามทั่วไปได้จากเอกสารถาม-ตอบ
ในเอกสารนี้จะประกอบด้วยข้อมูล
ความเห็นต่างๆ
ที่จะย้ำให้ท่านมั่นใจได้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของฟุกุชิมะ
ความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปุ่น
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 และอื่นๆ

※ ในชุดคำถาม ท่านอาจพบความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยจากบางท่านที่ข้องเกี่ยวกับจังหวัดฟุกุชิมะ
บนพื้นฐานของแบบสำรวจล่วงหน้าที่จัดทำโดยสำนักงานการบูรณะประเทศญี่ปุ่น
ชุดคำถามนี้จึงอาจประกอบไปด้วยคำถาม และข้อสงสัยของชาวต่างประเทศหลายท่านต่อจังหวัดฟุกุชิมะ ทั้งหมดนี้ เพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถค้นดูข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ขอให้ท่านได้กรุณาทำความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้

อุบัติเหตุและการรับมือของรัฐบาล

 • Q
  พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นปนเปื้อนด้วยรังสีหรือไม่

  มีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่มีอัตราปริมาณรังสีค่อนข้างสูง และอัตราดังกล่าวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

 • Q
  ปัจจุบันมีการตรวจวัดและเฝ้าระวังการแผ่รังสีอย่างไร

  เป็นการวัดค่าอัตราปริมาณในอากาศในพื้นที่ 4,383 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น และ 3,626 แห่งภายในจังหวัดฟุกุชิมะ มีการนำค่าที่อ่านได้มาเผยแพร่บนเว็ปไซต์
  ของหน่วยงานภาครัฐแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันในทุก 10 นาที

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

 • Q
  ฟุกุชิมะเป็นพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยได้หรือไม่

  ปัจจุบัน ผู้คนสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติในบริเวณพื้นที่ร้อยละ 97.6 ของจังหวัดฟุกุชิมะ และมีประชาชนราว 1.82 ล้านคนอาศัยในจังหวัดนี้แล้ว

 • Q
  ปัจจุบันเมืองต่างๆ ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้ายังคงห้ามมิให้มีการเข้าไปหรือไม่

  มีการจำกัดการเข้าไปเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น และถือเป็นจำนวนพื้นที่ที่น้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับช่วงแรกหลังเกิดอุบัติเหตุ

 • Q
  ส่วนใดในจังหวัดฟุกุชิมะที่ปลอดภัยและส่วนใดที่ยังเป็นอันตราย

  ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดฟุกุชิมะ ส่วนโซนที่ยากต่อการหวนกลับซึ่งเป็นเขตที่มีการจำกัดการเข้าไปนั้น คิดเป็นเพียงร้อยละ 2.4 ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด

 • Q
  ความปลอดภัยของฟุกุชิมะได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่

  ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือเรียกย่อว่า IAEA) ได้ดำเนินการทบทวน จนยืนยันได้ว่าสถานการณ์
  ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิของ TEPCO อยู่ในภาวะที่สงบลงแล้ว นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) และ คณะกรรมการวิทยาศาสตร์แห่ง
  สหประชาชาติว่าด้วยผลกระทบจากรังสีปรมาณู (UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation หรือเรียกย่อว่า UNSCEAR) ยังได้ดำเนินการ
  ตรวจประเมินเกี่ยวกับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าว และให้ข้อสรุปว่า ไม่น่าปรากฎผลเสียต่อสุขภาพจากรังสีนั้น

 • Q
  ทุกพื้นที่ในจังหวัดฟุกุชิมะปนเปื้อนด้วยรังสีหรือไม่

  ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการขจัดการปนเปื้อนกับพื้นที่ต่างๆ จนเสร็จสิ้นในทุกพื้นที่แล้ว เว้นแต่โซนที่ยากต่อการหวนกลับ

 • Q
  ปริมาณรังสีในจังหวัดฟุกุชิมะอยู่ในระดับใด

  ปริมาณรังสีในเมืองหลักของจังหวัดฟุกุชิมะอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างจากในโตเกียวหรือเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วโลก

 • Q
  ปริมาณรังสีรอบโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับที่สูงหรือไม่

  บางพื้นที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และยังมีการจำกัดการเข้าไปในบริเวณดังกล่าว

 • Q
  มีผู้พักอาศัยคนใดในจังหวัดฟุกุชิมะได้รับผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่

  ที่ผ่านมา ไม่พบการสัมผัสรังสีที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อพิจารณาจากระดับการสัมผัสรังสีภายหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุ
  ดังกล่าวขึ้น

 • Q
  อุบัติเหตุในครั้งนั้นมีโอกาสเพิ่มจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในจังหวัดฟุกุชิมะหรือไม่

  เมื่อพิจารณาจากระดับการสัมผัสรังสีหลังเกิดอุบัติเหตุแล้ว พบว่าไม่น่ามีโอกาสที่จะผู้ป่วยโรคมะเร็งจะเริ่มขึ้น

การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ

 • Q
  การฟื้นฟูฟุกุชิมะกำลังดำเนินไปในลักษณะใด

  แผนฟื้นฟูต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ครอบคลุมถึง เทศบาลต่างๆ รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันยังรวมถึง
  โครงการว่าด้วยแนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุกุชิมะด้วย

 • Q
  การท่องเที่ยวในฟุกุชิมะกลับมาฟื้นฟูหรือไม่

  มีผู้คนจำนวนมากจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือน ท่องเที่ยวที่จังหวัดฟุกุชิมะ ในขณะที่กิจกรรมการฟื้นฟูต่างๆ ยังคงดำเนินต่อเนื่องไป

 • Q
  สถานที่ใดในฟุกุชิมะที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ในด้านมุมใดในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

  จังหวัดฟุกุชิมะมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งและมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ธรรมชาติอันงดงาม บ่อน้ำพุร้อนเพื่อร่างกาย
  ได้ผ่อนคลาย และอาหารรสเลิศ

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในฟุกุชิมะและทั่วประเทศญี่ปุ่น

 • Q
  ผลิตภัณฑ์อาหารจากจังหวัดฟุกุชิมะปลอดภัยหรือไม่

  มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดในโลก และใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารทั่วประเทศ รวมถึง ในจังหวัดฟุกุชิมะด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นต้องผ่านการตรวจสอบก่อนจำหน่ายสู่ท้องตลาดเสมอ ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าวจะถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

 • Q
  ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ป่าไม้ และประมงในประเทศญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เหมาะสมหรือไม่

  การตรวจสอบต่างๆ ดำเนินไปอย่างเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติระดับประเทศ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน

 • Q
  น้ำประปาในจังหวัดฟุกุชิมะปลอดภัยหรือไม่

  ใช่แล้ว น้ำประปาในจังหวัดฟุกุชิมะปลอดภัยและเหมาะต่อการดื่ม

 • Q
  ผลการตรวจสอบอาหารครั้งล่าสุดระบุไว้อย่างไร

  ในช่วงหลายปีหลังนี้ แทบไม่พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารใดจะเกินกว่าค่าขีดจำกัดบนที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดไว้สำหรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีในอาหารเลย
  ซึ่งค่าดังกล่าวถือเป็นระดับการควบคุมที่เข้มงวดที่สุดในโลกแล้ว

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1

 • Q
  อุบัติเหตุที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลและโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 แตกต่างกันอย่างไร

  มีความแตกต่างสองประการใหญ่ระหว่างสองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในที่นี้ คือ การเกิดภาวะกัมมันตภาพรังสีในชั้นบรรยากาศจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า และไม่ปรากฎว่าการสัมผัสจะส่งผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างใด

 • Q
  สถานการณ์ปัจจุบันของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

  แท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นยังคงตกค้างอยู่ในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ แต่ยังคงมีการฉีดน้ำหล่อเย็นเข้าเตาปฏิกรณ์ต่อเนื่องเช่นกัน
  จึงช่วยประคองสิ่งนี้ไว้ให้อยู่ในระดับที่เสถียร

 • Q
  หน่วยงานนานาชาติกำลังอยู่ระหว่างการตรวจประเมินสถานการณ์ของโรงไฟฟ้าใช่หรือไม่

  ใช่แล้ว ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ได้ดำเนินการทบทวนถึง 4 ครั้ง

 • Q
  ในการปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด

  งานการปลดระวางนี้อาจต้องใช้เวลาราว 30-40 ปี

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

 • Q
  น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS คืออะไร และน้ำนี้แตกต่างจากน้ำปนเปื้อนอย่างไร

  น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS คือ น้ำปนเปื้อนที่ผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อลดนิวไคลด์กัมมันตรังสีสู่ระดับที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ในขณะที่น้ำปนเปื้อน
  จะประกอบด้วยสารกัมมันตภาพรังสี และเกิดการปนเปื้อนหลังสัมผัสกับแท่งเชื้อเพลิงหลอมเหลวที่ปนเปื้อนกับสิ่งอื่นภายในอาคารเตาปฏิกรณ์ น้ำนี้ได้รับการบำบัด
  โดยใช้ระบบแปรรูปของเหลวขั้นสูง (Advanced Liquid Processing System หรือ ALPS) เพื่อลดนิวไคลด์กัมมันตรังสีทั้งหมด ยกเว้นทริเทียม ให้อยู่ในระดับ
  ต่ำว่าที่กฎหมายกำหนด

 • Q
  เหตุใดจึงจำเป็นต้องปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ไป น้ำนี้ไม่สามารถเก็บไว้ได้หรือ

  การปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ออกมาเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งในการเพิ่มพื้นที่ในหน้างานเพื่อความต่อเนื่องในงานการปลดระวางโรงไฟฟ้าฯ อย่างปลอดภัยและไม่ล่าช้า เนื่องจากพื้นที่หน้างานมีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมถึง พื้นดินที่เป็นที่ตั้งของถังกักเก็บด้วย

 • Q
  หากน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ปลอดภัยจริง เหตุใดจึงเก็บไว้ ท่านเลือกเก็บไว้ก่อน เพราะน้ำนี้ไม่ปลอดภัย ใช่หรือไม่

  ในทางเทคนิคแล้ว เราสามารถระบายน้ำออกไปได้อย่างปลอดภัย หากแต่ เหตุที่ต้องเก็บน้ำไว้ที่หน้างานก่อนนี้ เป็นไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนถึงกระแสตอบกลับทางสังคมและเหตุอันนำมาซึ่งการเสื่อมเสียชื่อเสียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 • Q
  มีโอกาสหรือไม่ที่น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS จะประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีอื่นที่นอกเหนือจากทริเทียม

  ราวร้อยละ 70 ของน้ำที่กักเก็บไว้ในถังนั้นประกอบด้วยสารกัมมันตรังสีที่นอกเหนือจากทริเทียม ที่ความเข้มข้นเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ก่อนระบายน้ำนี้ออกไป น้ำนี้จะต้องผ่านกระบวนการบำบัดจนกว่าค่าความเข้มข้นของสารอื่นในน้ำนี้ลดลงถึงระดับที่ต่ำกว่าระยะปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

 • Q

  ทริเทียม (ไฮดรอเจน-3) คือ รูปแบบของไฮดรอเจน พบได้ในธรรมชาติทั้งสิ้นรอบตัวเรา

 • Q
  หากทริเทียมเป็นสารกัมมันตรังสี จะไม่เป็นอันตรายใช่หรือไม่

  รังสีที่แผ่ออกมาจากทริเทียมอยู่ในระดับที่อ่อนมาก จึงไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตราบใดที่ยังอยู่ภายในระดับที่กฎหมายกำหนด

 • Q
  ทริเทียมสะสมตัวในปลาหรือไม่ และเมื่อทานปลานั้นเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือไม่

  ไม่สะสม ทริเทียมจะไม่สะสมหรือเข้มข้นขึ้นในสิ่งมีชีวิต

 • Q
  ในการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล ปัจจุบันมีการเฝ้าระวังแบบใดบ้าง

  ในการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเฝ้าระวังน้ำทะเลนั้นและผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ได้จากบริเวณที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 เพื่อตรวจสอบระดับของทริเทียมและสารกัมมันตรังสีอื่น นอกจากนี้ ความเห็นต่างๆ ที่ทราบจากการเฝ้าระวังนี้จะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะทางออนไลน์

 • Q
  เมื่อปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล จะเกิดอะไรขึ้นหากผลการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลท้องถิ่นชี้บ่งว่า น้ำที่ปล่อยออกมามิได้กระจายตัวอย่างเพียงพอ

  หากผลการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลท้องถิ่นชี้บ่งว่า น้ำที่ปล่อยออกมามิได้กระจายตัวอย่างเพียงพอ ทางหน่วยงานจะระงับการปล่อยน้ำนั้นทันที