คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1

Qในการปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 ต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใด
Aงานการปลดระวางนี้อาจต้องใช้เวลาราว 30-40 ปี

งานการปลดระวางได้ดำเนินไปโดยให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของความปลอดภัย และอาจต้องใช้เวลาราว 30-40 ปีเพื่อให้การปลดระวางโรงไฟฟ้านี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์

งานนี้เป็นงานที่ยากจะคาดคะเนได้ เนื่องจากไม่เคยปรากฏกรณีอย่างเดียวกันนี้มาก่อนในอดีต ทั้งนี้ เรามีทีมงานจำนวนมากที่ปฏิบัติงานร่วมกัน สื่อสาร ประสานกันในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กระบวนการปลดระวางนี้แล้วเสร็จด้วยดี รัฐบาลกลางจะสานต่อความรับผิดชอบในการปลดระวางโรงไฟฟ้าฯ ตลอดจน บริหารจัดการน้ำปนเปื้อน โดยมุ่งให้งานนี้เสร็จสมบูรณ์ภายในไม่เกิน 30-40 ปี