Fukushima
 Updates

นี่คือ พอร์ทัลเว็บที่ท่านจะได้รับทราบข่าวสารล่าสุดต่างๆ ในฟุกุชิมะและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรังสี
คำถามที่พบบ่อย การ์ตูน และเนื้อหาอื่นในที่นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดฟุกุชิมะ
จังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบร้ายแรงจากอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 ของ TEPCO

Pick UP

ฟุกุชิมะวันนี้และหลังจากนี้: ข้อมูล ข่าวสารที่จัดทำมาเพื่อท่าน

คำถามที่พบบ่อย (เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง)

สถานการณ์การบูรณะฟื้นฟูเมือง

โดยความช่วยเหลือและการสนับสนุนอย่างมากมายจากทั้งผู้คนในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ทำให้ความพยายามในการบูรณะนี้
มีความคืบหน้าไปอย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิต การพาผู้คนกลับมายัง
ถิ่นฐานของตน การฟื้นฟูชีวิตให้แก่ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินี้
ตลอดจน การดำเนินการอื่นอีกมากมาย

ค้นดูและเรียนรู้

ฟุกุชิมะวันนี้

เราจะได้ทราบถึงจำนวนผู้อพยพ โครงสร้างพื้นฐาน
บ้านเรือน อุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตของผู้คน
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราทราบถึงการฟื้นฟูที่กำลัง
ดำเนินไปต่อเนื่องอย่างก้าวกระโดดในทุกย่อมหญ้า

ค้นดูและเรียนรู้

โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ
แห่งที่ 1

เรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดน้ำ ALPS และความพยายามประการอื่นเพื่อการปลดระวาง

อ่านและเรียนรู้

“ฟุกุชิมะ กับ อินโฟกราฟิกส์“

แม้เวลาจะล่วงเลยมานานมากกว่าสิบปี หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น แต่ความพยายามต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดผลกระทบทางลบที่เกิดจากการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด เราตระหนักว่า เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องให้เชิญชวนให้ผู้คนมีความ “สนใจรับรู้เรื่องราว” ของฟุกุชิมะ “รับประทาน” อาหารจากฟุกุชิมะ และ “มาเยือน” ฟุกุชิมะ “ฟุกุชิมะกับอินโฟกราฟิกส์” (Fukushima with Infographics) จึงมีเป้าหมายที่จะพาทุกท่านทราบถึงสภาวะปัจจุบันในเชิงตัวเลขว่าด้วยเรื่องการบูรณะฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ เช่น ผลการทดสอบอาหารและจำนวนผู้คนที่มาเยือนจังหวัดฟุกุชิมะ เป็นต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

เสน่ห์ของฟุกุชิมะ

จังหวัดฟุกุชิมะเป็นจังหวัดที่มีความงดงามยิ่งทั้งในด้านภูมิทัศน์ตามฤดูกาลและทิวทัศน์เมืองทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก
ซึ่งสื่อออกมาผ่านงานเทศกาลตามประเพณีต่างๆ ตลอดจน บ่อน้ำพุร้อน
อีกทั้ง ยังมีเหล้าสาเกญี่ปุ่นที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในและ
ต่างประเทศ เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ดึงดูดอันหลากหลาย
อาทิเช่น ผลผลิตจากฟาร์ม ป่าไม้ และการประมง อุดมด้วยปลา หอย
ผลไม้ ผัก และเนื้อจากสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีท่ามกลาง
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

FAQ

ท่านสามารถค้นดูคำถามทั่วไปได้จากเอกสารถาม-ตอบ ในเอกสารนี้จะประกอบด้วยข้อมูล ความเห็นต่างๆ ที่จะย้ำให้ท่านมั่นใจได้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของฟุกุชิมะ
ความปลอดภัยของอาหารในประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 และอื่นๆ

※ ในชุดคำถาม ท่านอาจพบความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยจากบางท่านที่ข้องเกี่ยวกับจังหวัดฟุกุชิมะ
บนพื้นฐานของแบบสำรวจล่วงหน้าที่จัดทำโดยสำนักงานการบูรณะประเทศญี่ปุ่น ชุดคำถามนี้จึงอาจประกอบไปด้วยคำถาม และข้อสงสัยของชาวต่างประเทศหลายท่านต่อจังหวัดฟุกุชิมะ
ทั้งหมดนี้ เพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติสามารถค้นดูข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
ขอให้ท่านได้กรุณาทำความเข้าใจมา ณ โอกาสนี้