คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qหากทริเทียมเป็นสารกัมมันตรังสี จะไม่เป็นอันตรายใช่หรือไม่
Aรังสีที่แผ่ออกมาจากทริเทียมอยู่ในระดับที่อ่อนมาก จึงไม่ก่อให้เกิดอันตราย ตราบใดที่ยังอยู่ภายในระดับที่กฎหมายกำหนด

รังสีที่แผ่ออกมาจากทริเทียมอยู่ในระดับที่อ่อนมาก และสามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้เพียงระยะ 5 มิลลิเมตรเท่านั้น อีกทั้ง รังสีนี้ไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ จึงไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใดกับร่างกายมนุษย์ผ่านการสัมผัสจากภายนอก และแม้ว่ารังสีนี้จะเข้าสู่ร่างกาย (ไม่ว่าจะโดยการกลืนกิน การดูดซึม หรือการหายใจเข้าไป) รังสีนี้จะขับออกจากร่างกายพร้อมน้ำในท้ายที่สุด ไม่เกิดการสะสมหรือเข้มข้นขึ้นในร่างกายแต่อย่างใด
จากผลการศึกษาที่ทำกับสัตว์และผลการศึกษาด้านระบาดวิทยาที่ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีระบุว่า ทริเทียมส่งผลกระทบอย่างชัดเจนกับสิ่งมีชีวิตมากไปกว่าสารกัมมันตรังสีอื่น

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง