คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qทริเทียมคืออะไร
Aทริเทียม (ไฮดรอเจน-3) คือ รูปแบบของไฮดรอเจน พบได้ในธรรมชาติทั้งสิ้นรอบตัวเรา

ทริเทียม (ไฮดรอเจน-3) คือ รูปแบบของไฮดรอเจน เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันเนื่องจากรังสีคอสมิก (การแผ่รังสีจากนอกโลก) ทำปฏิกิริยากับก๊าซในชั้นบรรยากาศ และมีปฏิกิริยาต่อออกซิเจนเพื่อกลายสภาพเป็นสารกัมมันตรังสีในรูปแบบของน้ำ หรือที่เรียกว่า ทริเทรต วอเตอร์ (Tritiated Water) น้ำนี้พบได้ในไอน้ำในชั้นบรรยากาศ ในมหาสมุทร ในน้ำประปา และอาหาร ตลอดจนในร่างกายมนุษย์

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง