คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qในการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล ปัจจุบันมีการเฝ้าระวังแบบใดบ้าง
Aในการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเฝ้าระวังน้ำทะเลนั้นและผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ได้จากบริเวณที่ใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 เพื่อตรวจสอบระดับของทริเทียมและสารกัมมันตรังสีอื่น นอกจากนี้ ความเห็นต่างๆ ที่ทราบจากการเฝ้าระวังนี้จะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะทางออนไลน์

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง