คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qเมื่อปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล จะเกิดอะไรขึ้นหากผลการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลท้องถิ่นชี้บ่งว่า น้ำที่ปล่อยออกมามิได้กระจายตัวอย่างเพียงพอ
Aหากผลการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลท้องถิ่นชี้บ่งว่า น้ำที่ปล่อยออกมามิได้กระจายตัวอย่างเพียงพอ ทางหน่วยงานจะระงับการปล่อยน้ำนั้นทันที

ในการเจือจางและปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล ทางบริษัท ไฟฟ้าโตเกียว (Tokyo Electric Power Company Holdings) ได้กำหนด "ระดับการตัดสินใจระงับการปล่อยน้ำ" เพื่อใช้เป็นค่าดัชนีประกอบการตัดสินใจว่าจะ "ระงับการปล่อยน้ำ" หรือไม่ ในกรณีที่ผลการเฝ้าระวังพื้นที่ทางทะเลท้องถิ่นบ่งชี้ว่าน้ำที่ปล่อยออกมาไม่กระจายตัวมากพอ
หากพบว่าเกินกว่าค่าดัชนีที่กำหนดนี้ ทางหน่วยงานจะระงับการปล่อยน้ำนี้ลงสู่ทะเลทันที
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญใด

อ้างอิง
ผลการเฝ้าระวังทางทะเล I บริษัท ไฟฟ้าโตเกียว (Tokyo Electric Power Company Holdings) (tepco.co.jp) โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะแห่งที่ 1 การกำหนดค่าดัชนี (ระดับการตัดสินใจระงับการปล่อยน้ำ) และมาตรการอื่นในการเฝ้าระวังทางทะเล เกี่ยวกับการปล่อยน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ลงสู่ทะเล (tepco.co.jp) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น: พอร์ทัลเว็บเกี่ยวกับการปลดระวางนิวเคลียร์ น้ำปนเปื้อน และน้ำบำบัด(ภาษาอังกฤษ) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น: น้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS(ภาษาอังกฤษ) กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น: คำถามที่พบบ่อย(ภาษาอังกฤษ) TEPCO: พอร์ทัลเว็บเกี่ยวกับน้ำบำบัด(ภาษาอังกฤษ)

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง