คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง

Qทริเทียมสะสมตัวในปลาหรือไม่ และเมื่อทานปลานั้นเข้าไปจะเป็นอันตรายหรือไม่
Aไม่สะสม ทริเทียมจะไม่สะสมหรือเข้มข้นขึ้นในสิ่งมีชีวิต

ทริเทียมส่วนใหญ่อยู่ในรูปของของเหลว และเช่นเดียวกับน้ำ ทริเทียมจะถูกขับออกจากร่างกาย จากการศึกษาสามารถยืนยันได้ว่า ทริเทียมจะไม่สะสมหรือเข้มข้นขึ้นภายในร่างกาย หากเข้าสู่ร่างกายในรูปของน้ำที่เป็นกัมมันตภาพรังสี หรือที่เรียกว่า ทริเทรต วอเตอร์ (Tritiated Water) จะถูกเผาผลาญในเวลาประมาณ 10 วัน หากน้ำนี้จับตัวกับสารอินทรีย์ เช่น โปรตีน และเข้าสู่ร่างกายในรูปของทริเทียมที่ี่จับกันเชิงอินทรีย์ ส่วนใหญ่จะถูกขับออกมาและโดยมากจะใช้เวลาราว 40 วัน
ส่วนทริเทียมที่คงค้างอยู่จะถูกขับออกในที่สุดภายหลัง

เกี่ยวกับน้ำที่ผ่านการบำบัดโดยระบบ ALPS ทริเทียม และการเฝ้าระวัง