ข่าว

2023.12.1แจ้ง
มีการเพิ่มเติมคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังทางทะเลเข้ามา
2023.10.4แจ้ง
ผลการเฝ้าสังเกตพื้นที่ทะเลได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ
2023.8.21แจ้ง
ข้อมูลบางส่วนใน “ฟุกุชิมะกับอินโฟกราฟิกส์“
ได้รับการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันแล้ว
2023.8.7แจ้ง
ฝรั่งเศส/สเปน/ไทย เผยแพร่เพจแล้ว
2023.7.3แจ้ง
แจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การฟื้นฟูจังหวัดฟุคุชิมะ เช่น ข้อมูลต่างๆ ให้เข้าใจง่ายขึ้น