คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ

Qปริมาณรังสีรอบโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับที่สูงหรือไม่
Aบางพื้นที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง และยังมีการจำกัดการเข้าไปในบริเวณดังกล่าว

มีบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าซึ่งมีปริมาณรังสีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดไว้ให้เป็นโซนที่ยากต่อการหวนกลับ และยังจำกัดการเข้าไปในพื้นที่นั้นด้วย

ความปลอดภัยและสถานการณ์ในฟุกุชิมะ