คำถามที่พบบ่อย

อุบัติเหตุและการรับมือของรัฐบาล

Qปัจจุบันมีการตรวจวัดและเฝ้าระวังการแผ่รังสีอย่างไร
Aเป็นการวัดค่าอัตราปริมาณในอากาศในพื้นที่ 4,383 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น และ 3,626 แห่งภายในจังหวัดฟุกุชิมะ มีการนำค่าที่อ่านได้มาเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานภาครัฐแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันในทุก 10 นาที

การเฝ้าระวังรังสีได้ดำเนินไปตามแผนการเฝ้าระวังแบบครอบคลุม (Comprehensive Radiation Monitoring Plan หรือเรียกย่อว่า CRMP) และยังรวมถึงการวัดระดับรังสีในดิน น้ำ ชั้นบรรยากาศ ตลอดจนในสัตว์ป่า พืช ผลิตภัณฑ์อาหาร และในฟาร์ม แผน CRMP นี้ได้รับการออกแบบโดยรัฐบาลกลางและจังหวัดฟุกุชิมะ
หลังเกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีการเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 และแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ได้มีการดำเนินการเฝ้าระวังอัตราปริมาณรังสีแวดล้อมในพื้นที่ 4,383 แห่งทั่วญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงพื้นที่ 3,626 แห่งภายในจังหวัดฟุกุชิมะ และมีการวัดค่าอัตราปริมาณนี้โดยสถานีเฝ้าระวังแบบเคลื่อนที่และมาตรวัดอัตราปริมาณแบบเรียลไทม์ด้วย ค่าต่างๆ ที่อ่านได้จะนำมาเผยแพร่ทางออนไลน์ตามเวลาจริง และได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุก 10 นาที ท่านสามารถตรวจสอบการอ่านค่าต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ Monitoring Information of Environmental Radioactivity หรือ ข้อมูลการเฝ้าระวังรังสีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานกำกับดูแลนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น (Nuclear Regulation Authority หรือเรียกย่อว่า NRA)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแผ่รังสีในอากาศ กรุณาค้นจากคำตอบของคำถามที่พบบ่อยต่อไปนี้: พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นปนเปื้อนด้วยรังสีหรือไม่