คำถามที่พบบ่อย

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในฟุกุชิมะและทั่วประเทศญี่ปุ่น

Qน้ำประปาในจังหวัดฟุกุชิมะปลอดภัยหรือไม่
Aใช่แล้ว น้ำประปาในจังหวัดฟุกุชิมะปลอดภัยและเหมาะต่อการดื่ม

ในประเทศญี่ปุ่น ค่าเป้าหมายของสารซีเซียมกัมมันตภาพรังสี (สารซีเซียม-134 และ-137) ในน้ำประปาจะอยู่ที่ 10 เบคเคอเรลต่อกิโลกรัม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบเชิงเฝ้าระวังอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อวัดระดับสารซีเซียมกัมมันตภาพรังสีในน้ำดื่มของจังหวัดฟุกุชิมะและจังหวัดใกล้เคียง ในที่นี้ คือ จังหวัดมิยางิ จังหวัดอิบาราคิ และจังหวัดโทจิงิ อีกทั้ง ยังมีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อสาธารณะอีกด้วย

สำหรับภายในจังหวัดฟุกุชิมะเอง นิวไคลด์กัมมันตรังสีในน้ำดื่มไม่พบว่าเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ นับตั้งแต่วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา