คำถามที่พบบ่อย

การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ

Qการท่องเที่ยวในฟุกุชิมะกลับมาฟื้นฟูหรือไม่
Aมีผู้คนจำนวนมากจากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและจากต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมเยือน ท่องเที่ยวที่จังหวัดฟุกุชิมะ
ในขณะที่กิจกรรมการฟื้นฟูต่างๆ ยังคงดำเนินต่อเนื่องไป

ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศเดินทางมาเยือนจังหวัดฟุกุชิมะในขณะที่งานฟื้นฟูยังคงดำเนินต่อไป ในปี พ.ศ. 2562
จำนวนผู้มาเยือนจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าสองเท่าของปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดอุบัติเหตุ