คำถามที่พบบ่อย

การฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะ

Qการฟื้นฟูฟุกุชิมะกำลังดำเนินไปในลักษณะใด
Aแผนฟื้นฟูต่างๆ ยังคงดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ครอบคลุมถึง เทศบาลต่างๆ รอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วย
ทั้งนี้ โครงการต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันยังรวมถึงโครงการว่าด้วยแนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุกุชิมะด้วย

กิจกรรมการฟื้นฟูต่างๆ กำลังดำเนินไปในทั่วจังหวัดฟุกุชิมะ ภาคอุตสาหกรรมกำลังมาเปิดทำการอีกครั้ง การเกษตรกรรมกำลังเริ่มต้นใหม่ และธุรกิจใหม่ๆ
กำลังถูกดึงดูดมายังจังหวัดนี้

ทั้งนี้ มีส่วนที่มุุ่งเน้นเป็นพิเศษ คือ เขตเทศบาลรอบๆ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ภายใต้แนวคิดชายหาดนวัตกรรมฟุคุชิมะ (Fukushima Innovation Coast Framework หรือเรียกย่อว่า FICF) มีการริเริ่มบุกเบิกเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ เช่น บริเวณชายฝั่งฮามาโดริที่ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นและภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ตามมา

มีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ขึ้น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ FICF ในสาขาวิทยาการหุ่นยนต์ (รวมถึง โดรน) พลังงาน สิ่งแวดล้อม (รวมถึง การรีไซเคิล) การเกษตร ป่าไม้ การประมง การแพทย์ และการบินและอวกาศ