คำถามที่พบบ่อย

อุบัติเหตุและการรับมือของรัฐบาล

Qพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นปนเปื้อนด้วยรังสีหรือไม่
Aมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่มีอัตราปริมาณรังสีค่อนข้างสูง และอัตราดังกล่าวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ในช่วงเวลาเดียวกัน

มีบางพื้นที่เท่านั้นที่อัตรานี้ยังค่อนข้างสูงอยู่ ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น อัตรานี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สูงแต่อย่างใด

ที่ผ่านมามีการเฝ้าระวังรังสีแวดล้อมทุกปีนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิของ TEPCO เพื่อวัดค่ารังสีภายในรัศมี 80 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้าออกไป ผลการเฝ้าระวังนี้ระบุว่า ค่าอัตราปริมาณรังสียังผลได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน แม้แต่ในพื้นที่ที่ค่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของโรงไฟฟ้าจุดที่ซึ่งอัตรานี้อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น

นอกจากนี้ สิ่งมีชีวิตต่างๆ ยังไม่ได้รับผลกระทบใดในพื้นที่เมืองโตเกียวอันเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับจังหวัดฟุกุชิมะ